1.

STOMATOLOŠKI PREGLED

besplatan!

2.

PRVA POMOĆ KOD DENTALGIJA

1000

3.

TERAPIJA DUBOKOG KARIJESA BEZ ISPUNA

1000

4.

ISPUN OD GLAS-JONOMER CEMENTA

1400

5.

AMALGAMSKI ISPUN NA JEDNOJ POVRŠINI

1000

6.

AMALGAMSKI ISPUN NA DVE POVRŠINE

1200

7.

AMALGAMSKI ISPUN  NA TRI POVRŠINE

1400

8.

NADOGRADNJA FRAKTURE ZUBA

2200

9.

KOMPOZITNI ISPUN

1800

10.

NADOGRADNJA OD ESTECKIH MATERIJALA

2500

11.

ZALIVANJE FISURA

800

12.

ENDODONSKA TERAPIJA NEINFICIRANE PULPE PO KANALU

1000

13.

ENDODONSKA TERAPIJA INFICIRANE PULPE  PO KANALU

1200

14.

REVIZIJA KANALA KORENA PO KANALU

1200

15.

UKLANJANJE SUPRAGINGIVALNOG ZUBNOG KAMENCA

1000

16.

UKLANJANJE MEKIH NASLAGA I POLIRANJE ZUBA

1000

17.

OBRADA PARODONTALNIH DŽEPOVA

600

18.

DRENAŽA PARODONTALNOG APCESA

600

19.

KAUTERIZACIJA TKIVA

400

20.

PREGLED I VAĐENJE ZUBA SA ANESTEZIJOM

1200

21.

KOMPLIKOVANO VAĐENJE ZUBA SA ANESTEZIJOM

1500

22.

PREGLED I VAĐENJE MLEČNIH ZUBA

800

23.

LECENJE ALVEOLITA

800

24.

INTRAORALNA INCIZIJA ABCESA

700

25.

ZAUSTAVLJANJE KRVARENJE

700

26.

POVRŠINSKA LOKALNA ANESTEZIJA

0

27.

INFILTRACIONA ANESTEZIJA

400

28.

UKLANJANJE KRUNICE

300

29.

CEMENTIRANJE STARE KRUNICE

200

30.

CEMENTIRANJE STARIH MOSTOVA-KRUNICE

200

31.

PARCIJALNA AKRILATNA PROTEZA

18000

32.

TOTALNA PROTEZA

20000

33.

TOTALNA PROTEZA SA METALNOM PLOČOM

25000

34.

IMEDIJATNA PROTEZA

10000

35.

PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA

30000

36.

PARCIJALNA SKELETIRANA PROTEZA SA ATEČMENIMA

35000

37.

REPARATURA PRELOMA PLOČE PROTEZE

2000

38.

REPARATURA DODATKA ZUBA U PROTEZI

2000

39.

REPARATURA DODATKA KUKICE U PROTEZU

2000

40.

PODLAGANE PROTEZE DIREKTNO

2000

41.

PODLAGANJE PROTEZE INDIREKTNO

3700

42.

LIVENA NADOGRADNJA

2400

43.

PRIVREMENA KRUNICA

1400

44.

METALOKERAMICKA KRUNICA

7200

45.

REPARATURA FASETE

1500

46.

KLASIČNO FREZOVANA METALO-KERAMIČKA KRUNICA

10000

47.

TELESKOP KRUNA

11500

48.

NADOGRADNJA SA FIBERBLAST KOČIĆEM

1500

49.

BELJENJE ZUBA SA SPLINTOM

7500

50.

BELJENJE ZUBA U ORDINACIJI PO ZUBU

1000